Styrelser

Arbejdsskadestyrelsen
Arbejdsmarkedsstyrelsen
Erhvervs og Boligstyrelsen
Forbrugerstyrelsen
Forskningsstyrelsen
Forskningsstyrelsen

Konkurrencestyrelsen
Kort og matrikelstyrelsen

Miljøstyrelsen

Patent og Varemærkestyrelsen
Skov og Naturstyrelsen
Sociale Ankestyrelse - Den
Udlændinge styrelsen