Bornholmske faglinks

HK Bornholm
LO Bornholm
3F Bornholm
Social & sundhedsassistenter

Sundfaglig netværk indenfor ældreområdet
FOA