Fagforbund / blade

Artist Forbund -Dansk
Blik- og Rørarbejderforbundet
El Forbund -Dansk
Farmaceutforeningen
Jurist & Økonom Forbund -Dansk DJØF
Ingeniøren
Kvindeligt Arbejderforbund i Danmark KAD
Lægeforeningen
Magisterforeningen
Malerforbundet i Danmark

Metal
Nærings & Nydelsesmiddel Forbundet NNF
Offentligt Ansatte -Forbundet af FOA
Politiforbundet

Pædagogisk Medhjælper Forbund PMF
Restaurations Branchens Forbund RBF
Service og Funktionærforbund -Dansk
Specialarbejderforbundet I Danmark SID
Socialpædagogernes Landsforbund SL
Socialrådgiveren
Sygeplejersken
Sø-Restarations Forening -Dansk DSRF
Teknisk Landsforbund
Telekommunikationsforbundet
Træ-Industri-Byg i Danmark TIB